مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی-پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی

دانلود پایان نامه

مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

يكي از عوامل موثر در تصميم گيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است. در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود، این عدم تقارن مي­تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود. بنابراين، قبل از اينكه خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد، كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد. زماني كه عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد، ارزش ذاتي آن با ارزشي كه سرمايه­گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل مي شوند متفاوت خواهد بود. درنتيجه، ارزش واقعي سهام شركت­ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت(حساس یگانه و پژنگ، 1388).

آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به         سرمايه گذاري مي­كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم شركت­ها، اطلاعيه­هايي مي­باشد كه از جانب شركت­ها منتشر مي­شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه­ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش­بيني شده و به اطلاع عموم رسانده       مي شود. حال اگر در بين سرمايه­گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان­هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد، مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت­ها[1] گردند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه مي­باشد.

يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه خصوصاً بورس­هاي اوراق بهادار مطرح مي­گردد، بحث “كارايي بازار” مي باشد كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي نمايد. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را “عدم تقارن اطلاعاتی” بيان نمود كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني بوجود مي آيد. حتي اگر قيمت بازار اوراق بهادار كاملاً منعكس كننده اطلاعات باشد باز هم اين احتمال وجود دارد كه افراد درون سازماني بيش از افراد برون سازماني در مورد وضعيت كيفي شركت اطلاعات بيشتري در اختيار داشته باشند و بتوانند به واسطه اين مزيت اطلاعاتي در جهت كسب منافع بيشتر اقدام نمايند. در اينجا است كه يكي از زير شاخه­هاي بحث عدم تقارن اطلاعاتي موسوم به” گزینش نادرست[2]” نمايان مي شود. گزينش مغاير به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن فروشندگان، اطلاعات مربوطي در اختيار دارند كه خريداران از آن بي­اطلاع مي باشند و بالعكس، كه اين امر دقيقاً قبل از وقوع معامله بوجود مي­آيد. زماني كه معامله­گران در بازار از وجود افراد غير مطلع آگاه شوند مساله گزينش مغاير افزايش مي يابد. در اين حالت افزايش سطح عدم تقارن اطلاعاتي از طريق گسترش تفاوت”دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام[3]” نشان داده مي­شود و بازارگردان­ها [4] از افزايش اين تفاوت براي جبران ريسك گزينش مغاير بهره       مي گيرند. به عبارت ديگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمايه اين امكان را فراهم مي سازد تا سرمايه گذاران حرفه­اي نرخ بازده بالاتري بدست آورند.

معمولاً زماني كه اطلاعات تازه­اي از وضعيت شركت­ها در بازار منتشر مي­شود، اين اطلاعات توسط تحليلگران، سرمايه­گذاران و ساير استفاده كنندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر مبناي آن، تصميم گيري نسبت به خريد و فروش سهام صورت مي پذيرد. اين اطلاعات و نحوه واكنش به آن­ها بر رفتار       استفاده كنندگان، به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثير گذاشته و باعث افزايش و يا كاهش قيمت و حجم مبادلات سهام مي گردد، زيرا نحوه برخورد افراد با اين اطلاعات جديد نوسانات قيمتها را شكل مي­دهد. بنابراين، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واكنش­ها  متفاوتي را از سوي سرمايه­گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه شاهد مي باشيم كه اين امر تحليل هاي نادرست و گمراه كننده اي را از وضعيت جاري بازار به همراه خواهد داشت. مطالب فوق می­تواند بيانگر اهميت موضوع عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير غير قابل انكار آن بر روي تصميم­گيريهاي اقتصادي افراد باشد.

[1] -Spread

[2] – Adverse Selection

[3] – Bid – Ask Spread

[4] – Market Makers

دانلود پایان نامه