معرفی منطقه ایلام و جاذبه­های طبیعی آن:نقش منابع طبیعی

دانلود پایان نامه

نقش منابع طبیعی در جذب گردشگران

معرفی منطقه ایلام و جاذبه­های طبیعی آن

ارتفاعات و کوه­ها

2-8-3-1-­ کبیرکوه

کبیرکوه به مجموعه کوه­های بلندی است که خود قسمتی از رشته کوه بزرگ زاگرس است گفته   می­شود. این رشته از دیوارهای جنوبی درة رودخانة آب آفتاب و کنجان چم شهرستان مهران شروع شده و رو به رودخانة کرخه در دهستان الوار گرمسیری از شهرستان خرم آباد لرستان ادامه می­یابد. دامنه­های شمال و شمال شرقی آن به دره­های رودخانه سیمره، کرخه و دامنه­های جنوب و جنوب غربی آن به مرز ایران و عراق منتهی می­شود.

درة کنجان چم تا درة رودخانه کرخه 175 کیلومتر و عرض آن در حد فاصل رودخانه سیمره یا کرخه تا مرز ایران و عراق بین 45 تا 80 کیلومتر است. این کوهستان پهنه­ای به وسعت 9500 کیلومتر مربع را زیر پوشش قرارداده است.

این رشته کوه از شاخه­های بسیاری تشکیل یافته که به سمت غرب و جنوب غربی از ارتفاع آن­ها کاسته می­شود و بلندترین آن­ها که خط الرأس رشتة مزبور را تشکیل می­دهند در بخش شرقی آن واقع شده­اند. بلندترین این کوه­ها، قله­ای به نام کبیرکوه است که 2790 متر ارتفاع دارد و در 18 کیلومتری شرق روستای ارکواز واقع شده است. از این رشته که کوهستان وسیعی را تشکیل داده است     رودخانه­های فراوانی سرچشمه می­گیرند. و اکثراً به خاک عراق وارد می­شود و تعداد دیگری از رودخانه­ها نیز به رودخانه سیمره و کرخه می­پیوندند.

برای صعود به بلندترین قلة این کوه می­توان از راه اتومبیل رو ایلام به دره شهر و از طریق روستای بهرام خانی و راه کولم به روستای گوران و پس از طی گردنة پینه به خط الرأس رشته مزبور دست یافت به طول 5/12 کیلومتر طی کرد تا به قله رسید.

 

2-8-3-2-­ اهوران

کوه اهوران در 83 کیلومتری شمال شرقی ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه 2120 متراست. این کوه از درة جزمان رود در غرب شروع شده و به طول 24 کیلومتر رو به سوی جنوب شرقی کشیده می­شود و در آن جا به کوه­های کولیته و کازه تر می­پیوندد.

 

2-8-3-3-­ بانکول

کوه بانکول در ناحیة مهراب، در10 کیلومتری شمال ایلام شده است. ارتفاع این کوه 2304 متراست. رودخانه­های مورت، کنگیر و آب زنگان از کوه بانکول سرچشمه می­گیرند. این کوه نیمه جنگلی از شمال غربی به سوی جنوب شرقی با طول 30 کیلومتر و با عرض متوسط 6 کیلومتر کشیده شده و از سوی جنوب شرقی به کوه مانشت متصل است. راه اتومبیل رو کرمانشاه به ایلام از غرب آن می­گذرد.

 

2-8-3-4-­ چمن گیر

کوه چمن گیر در ناحیة شیروان و در فاصلة 22 کیلومتری جنوب شرقی ایلام واقع شده است. ارتفاع کوه چمن گیر 2578 متراست. این کوه سرچشمه رودخانه­های گراب و چرداول می­باشد. این کوه از جنوب شرقی به کوه سیوان و از شمال غربی به کوه قلارنگ متصل می­شود و جزو رشتة کبیرکوه از کوهستان زاگرس به شمار می­آید.

 

2-8-3-5-­ سامله

کوه سامله در ناحیه زردلان در فاصلة 84 کیلومتری شمال ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه حدود 2150 متراست رودخانة گشتانی ازاین کوه سرچشمه می­گیرد.

 

2-8-3-6-­ سرخ خانی

کوه سرخ خانی در ناحیة چرداول و در فاصلة 33 کیلومتری شمال شرقی ایلام واقع شده است. ارتفاع کوه سرخ خانی 2-30 متر می­باشد.

 

2-8-3-7-­ سرکب

کوه سرکب در ناحیه میشخاص و در فاصلة 8 کیلومتری جنوب شرقی ایلام واقع شده است. ارتفاع کوه سرکب 2120 متر است و جزو رشتة کبیرکوه از کوهستان زاگرس به شمار می­رود و رودخانه آب آفتاب از این کوهستان سرچشمه می­گیرد.

 

2-8-3-8-­ شره زول

کوه شره زول در ناحیة چوار در 23 کیلومتری شمال غربی شهرستان ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه حدود 2050 متراست و به صورت رشته نسبتاً طویلی به درازای 41 و پهنای متوسط آن 15 کیلومتر از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد و گسترش یافته است. دهستان چوار در جنوب و   دهستان­های سهراب و مرکزی در دامنه­های شمالی این کوه جای گرفته­اند. بخش شمال غربی آن از جنگل­های بلوط پوشیده شده است. رودخانه­های کنگیر، گلال رود، کزاب و مورت از این کوه سرچشمه می­گیرند.

 

 

 

2-8-3-9-­ شلم

کوه شلم در 5 کیلومتری جنوب شرقی ایلام واقع شده و 2174 متر ارتفاع دارد. این کوه از جنوب شرقی به کوه سرکب متصل است و سرچشمة اصلی رودخانه کنجانچم می­باشد.

 

2-8-3-10-­ قلاجه

کوه قلاجه در41 کیلومتری شمال غربی ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه از سطح دریا حدود 2050 متراست.

این کوه از سوی شمال غربی به طرف جنوب شرقی کشیده شده از سوی جنوب شرقی به کوه کله جمن متصل می شود.

این کوهستان دهستان آسمان­آباد رادر دامنه­های جنوبی خود جای داده است و جادة کرمانشاه – ایلام آن را قطع می­کند. رودخانه آب چیکا از دامنه­های شمال و رودخانه آب آسمان­آباد از دامنه­های جنوبی این کوه سرچشمه می­گیرند. بخشی از این کوه به وسیلة جنگل­های بلوط پوشیده شده است.

 

2-8-3-11-­ قلارنگ

کوه قلارنگ در فاصلة 11 کیلومتری شمال ایلام واقع شده و 2473 متر ارتفاع دارد. رودخانه­های آب آفتاب و آب زنگوان از این کوه سرچشمه می­گیرند. این کوه از غرب به کوه مانشت و از جنوب شرقی به کوه چمن گیر متصل است و جزو رشتة کبیرکوه به شمار می­رود.

 

2-8-3-12-­ مانشت

کوه مانشت در 6 کیلومتری شمال شرقی ایلام واقع شده و ارتفاع آن 2629 متراست از این کوه­، رودخانه­های مورت و آسا زنگان سرچشمه می­گیرند. این کوه از شمال­غربی به کوه بانکول و از جنوب­غربی به کوه گاوه راه متصل است و دامنه­های شرقی و غربی آن را جنگل­های بلوط پوشانیده است.

 

 

 

2-8-3-13-­ کوه ملینجه

کوه ملینجه در ناحیة چرداول­، در 34 کیلومتری شمال­شرقی ایلام واقع شده و ارتفاع آن 2193 متر است. رودخانه آب چیکا از این کوه سرچشمه می­گیرد.

 

2-8-3-14-­ دینارکوه

دینارکوه در 25 کیلومتری شمال دهلران واقع شده و ارتفاع آن 1955 متراست. این کوه به صورت قوسی از شمال به جنوب کشیده شده و ناحیه آبدانان را در دامنه شرقی خود جای داده است.

رودخانه­های ده بانه، آب سیول، آب خزینه و آب گل گل از این کوه سرچشمه می­گیرند. این کوه از جنوب شرقی به سیاه کوه متصل می­شود و کوه دال در دامنه شمال­غربی آن واقع شده است.

 

2-8-3-15-­ بهار آب

کوه بهارآب در ناحیة چرداول در34 کیلومتری شمال­شرقی شهرستان ایلام واقع شده است. این کوه با ارتفاع 1970 متر جزء کوهستان زاگرس به شمار می­رود.

 

2-8-3-16-­ بانهراز

کوه بانهراز در ناحیة چرداول­، در 28 کیلومتری شمال­شرقی شهرستان ایلام واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1820 متراست­. این کوه از جنوب به کوه بهارآب متصل می­شود و دامنه­های غربی آن به درة رودخانة چنارچ منتهی می­شود.

 

2-8-3-17-­ کلک

کوه کلک در 43 کیلومتری شمال شرقی مهران واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1820 متراست. رودخانه­های پیرمحمد و کل کلا از این کوه سرچشمه می­گیرند.

 

 

دانلود پایان نامه