راه حل های اندازه گیری نقدینگی،پایان نامه در مورد نقدینگی و اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

راه حل های اندازه گیری نقدینگی[1]

در حالی که به طور نسبی تعریف نقدینگی آسان است اما اندازه گیری نقدینگی مشکل است. تحقیقات پیشین معیارهای اندازه­گیری گوناگونی برای نقدینگی معرفی کرده اند.

معیارهای نقدینگی در دو دسته طبقه­بندی می­شوند : معیارهای مبتنی بر معامله[2] و معیارهای مبتنی بر سفارش.[3]

 

2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله

به طور معمول معیارهای مبتنی بر معامله استفاده شده در تحقیقات قبلی شامل ارزش معامله[4]، حجم معامله[5]، تعداد معامله گران[6] و نسبت گردش حجم معاملات[7] است. به دلیل این که این معیار­ها به سادگی با استفاده از داده­های که به سهولت در درسترس هستند محاسبه می­شوند در نتیجه این معیار­ها جذاب هستند و به طور خاص مقبولیت گسترده­ای در میان متخصصان بازار دارند. به هر حال، معيارهاي مبتني بر معاملات به جاي پيشرو بودن معطوف به گذشته هستند. در این مفهوم این معیار­ها به آنچه که افراد در گذشته معامله کردند اشاره دارد. این، لزوما اشاره خوبی به آن چه که در آینده مورد معامله قرار می گیرد نیست. این معیار­ها، توانایی سرمایه گذاران برای معامله کردن با سرعت و هزینه­های مرتبط با آن را نشان می­دهند (آیتکن و کامرتن فورد 2003، 47).

 

2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش

اما ظهور سيستمهاي الكترونيكي معاملات، دستيابي به داده­هاي جزيي­تر و در نتيجه معيارهاي جديد نقدشوندگي با توجه به سفارشهاي موجود در بازار را به همراه دارد. اين معيارها با دقت بيشتري توانايي انجام سريع معاملات و هزينه­هاي مرتبط با آن را مورد بررسي قرار مي­دهند. از جمله مهمترين اين معيارها تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش و عمق بازار هستند. تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش هزینه­هایی را نشان می­دهد که سرمایه­گذار باید برای سفارش معامله با سرعت بالا، متحمل شود. برای سرمایه­گذارن کوچک این مورد یک روش موثر و دقیق برای محاسبه نقدینگی است اما برای سرمایه گذارن بزرگتر، معیاری که از طریق تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش به دست می­آید هزینه­های معامله را کمتر تخمین می­زند. از این رو نقدینگی را بیشتر از آن چیزی که است برآورد می­کند. معیارهای کاملتر نقدینگی باید اثر بازار و هزینه­های فرصت معامله را نیز در نظر بگیرند. و این نیازمند تجزیه و تحلیل حجم سفارش در دسترس، برای هر سطح از قیمت است. برای مثال، اگر یک سرمایه گذار خواستار خرید 100000 واحد از سهام باشد و تنها تعداد 10000 واحد از این سهام عرضه شده باشد، باید قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهد. از این رو سرمایه­گذار باید متحمل هزینه­های اثر بازار شود. بنابراین بازار نسبت به آن چه که معیار تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش نشان می­دهد کمتر نقدشونده است (آیتکن و کامرتن فورد، 2003، 48).

 

2-7-3 معیارهای نقدینگی

در تخمین اثر نقدینگی بر قیمت یا بازده دارایی­ها، مشکل اصلی این است که چگونه نقدینگی اندازه­گیری می شود. چون به سختی معیارهایی پیدا میشود که همه جنبه­های نقدینگی را در بر داشته باشد (آمیهود و همکارانش، 2005، 36). بعلاوه، معیار­های امتحان شده در مطالعات تجربی به علت در دسترس نبودن داده­ها با محدودیت روبه­رو هستند. در نتیجه محققان به حجم زیادی داده (با سری زمانی طولانی مدت) برای افزایش توان آزمایشات خود نیاز دارند. با توجه به اینکه داده­ها با سری زمانی بلند مدت در بسیاری از کشورها وجود ندارد محققان نیاز به پیدا کردن معیارهایی جایگزین برای نقدینگی، با استفاده از داده­های کوتاه مدت، همچون داده­های مربوط به بازده روزانه و حجم معامله دارند. در بازار خارج از آمریکا داده­هایی با فراوانی بالا به سختی در دسترس هستند، در نتیجه محققان نقدینگی را به وسیله داده­های بازده روزانه و داده­های حجم معاملات روزانه برآورد می­کنند (آمیهود و دیگران 2005، 37).

مشکل اندازه­گیری نقدینگی، قدرت آزمایش اثر نقدینگی بر روی قیمت­گذاری اوراق­ بهادار را کاهش می­دهد. هر معیار نقدینگی که استفاده می­شود دارای یک خطای اندازه­گیری است، به همین دلیل (1) یک معیار نمی­تواند همه جنبه­های متفاوت نقدینگی را در بر گیرد، (2) معیاری که به صورت تجربی اشتقاق شده است برآورد به هم ریخته­ای[8] از پارامتر واقعی(حقیقی) دارد. و (3) استفاده از داده­ها با فراوانی پایین برای برآورد، اختلال اندازه­گیری را افزایش می دهد (آمیهود ودیگران 2005، 37).

در مطالعات گذشته، محققان اهمیت نقدینگی را در توضیح بازده­های مقطعی دارایی مورد بررسی قرار داده­اند، و مطالعات تجربی چندین معیار نقدینگی را به کار برده­اند. معیارهایی وجود دارد که بر روی یک بعد از نقدینگی تمرکز کرده­اند. معیار تفاضل بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی در مطالعه آمیهود و مندلسون (1986) مورد استفاده قرار گرفت که در ارتباط با بعد هزینه معامله است. معیار گردش معاملات داتار و همکارانش[9] (1998) بعد تعداد معامله را در نظر می گیرد و معیار مورد استفاده در مطالعات  آمیهود (2002) و   پاستور و استمبیو (2003) مفهوم اثر قیمتی را برای عکس العمل قیمت نسبت به حجم معامله نشان می­هد (لیو 2006،632).

در این قسمت چهار معیار مهم نقدینگی را معرفی می­کنیم:

 

2-7-3-1 تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام

در این میان یکی از معیار های مهم مورد استفاده در تحقیقات معیار تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش است. این معیار تفاضل بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی را اندازه­گیری می­کند و هر چه فاصله بین این دو قیمت بیشتر باشد بازار از نقدینگی کمتری برخوردار است.

تحقيقات مختلف، اجزاي تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را بدين صورت تشريح مي كنند: تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از سه جزء هزينه شامل هزينه­هاي سفارش، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي انتخاب نادرست تشكيل مي گردد. سطح رقابت نيز از ديگر عوامل اثر گذار بر تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بازارگردان­ها، خصوصاً در بازارهايي كه موانع ورود به بازار به تدريج برطرف گرديده، می­باشد (صلواتي و رسائيان، 1386).

2-7-3-2هزينه­هاي فرايند سفارش

هزينه­هايي كه مستقيماً با ارائه خدمات بازارگرداني در ارتباط است و شامل اقلامي همچون عضويت در بورس، اجاره فضاي بورس، هزينه هاي كامپيوتري، هزينه هاي سرويس اطلاعاتي، هزينه­هاي نيروي كار(حقوق و دستمزد) و هزينه هاي فرصت وقت بازارگردان­ها مي­باشد.

[1] . Alternative Liquidity Measures

[2] . Trade-Based Measures

[3] . Order-Based Measures

[4] . Trading Value

[5] . Trading Volume

[6] . Number Of Trades (Frequency)

[7] . Turnover Ratio

[8] . Noisy

[9] . Datar Et Al

دانلود پایان نامه