اهداف سودآوری و نقدینگی -پایان نامه در مورد سیاست های مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه

اهداف سودآوری و نقدینگی

سیاست­ها و رویه­هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می آورند مبتنی براین فرض است که شرکت، برخی از تصمیمات اصلی را گرفته و انها را به اجرا در آورده است. این تصمیمات شامل تعیین وانتخاب نوع کالا و خدمتی که باید عرضه شود ونحوه تامین مالی (برای تهیه دارایی های  ثابت) شرکت است. این تصمیمات در فرایند سودآوی شرکت (در بلند مدت) نقش اصلی و تعیین کننده ایفا می کنند و در مدیریت سرمایه در گردش دو کاربرد بسیار مهم دارند. اول، به مدیران سرمایه در گردش این امکان را       می­دهد که سطوح دارایی­های  جاری و بدهی­های جاری را تخمین بزنند. دوم، مدیران شرکت در صدد برمی آیند تا بر ثروت سهامداران شرکت بیفزایند. بنابراین سیاست­های سرمایه در گردش اصولا با هدف افزایش سود هر سهم تعیین نمی شود، بلکه مدیران درصدد بر می آیند تا به نقدینگی مطلوبی برسند و بتوانند در سایه آن اهداف سودآوری شرکت را تامین کنند (جهانخانی و پارسائیان 1389، 5).

نظریه­پردازان امور مالی و حسابداری (بریگهام ارهارت[1] 2008، 126؛ نیدلس و همکاران[2] 2008، 189؛ ستیک و ستیک [3]2008، 146؛ ستیکنی و ویل[4] 2008، 147) توافق کردند که هدف اکثر شرکت­ها  ،سودآوری و نقدینگی بالاتر است. این نظریه پردازان نشان می دهند که سرمایه در گردش یک بازیکن فعالی در به واقعیت پیوستن هدف سودآوری یک شرکت است (اپتو2012، 25). در یکی دیگر از مطالعات سرمایه در گردش، پاداچی (2006) ذکر کرده است که مدیران مالی و محققان متوجه شدند که دو هدف عمده کسب و کار (سودآوری و نقدینگی) برای بدست آوردن رفاه در شرکت دست به دست هم داده­اند. بنابراین تئوریهای سرمایه در گردش بر اهداف  سودآوری و نقدینگی شرکت تاکید دارند.

از مشکلات این اهداف مشترک است که هنگامی به سودآوری بیش از حد تاکید شود، هدف نقدینگی نادیده گرفته می شود، به همین ترتیب پیگیری نقدینگی می­تواند اثر منفی روی بازده شرکت داشته باشد (وبلی2011،  6). هدف نهایی هر شرکت، «ایجاد ارزش برای ذینفعان» است و «سوداوری» از مولفه­های اصلی این هدف است. همچنین، «حفظ نقدینگی» نیز از هدف­های مهم واحدهای تجاری است؛ اما مسئله این است که افزایش در سود شرکت در حالت کلی منجر به افزایش در نقدینگی نمی­شود و این دو هدف راهبردی همیشه همسو و در یک جهت نیستند. اگر افزایش سود منوط به مصرف نقدینگی باشد، در این صورت ممکن است مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین باید بین این دو هدف راهبردی تمایز قائل شد و یک هدف نباید فدای هدف دیگر شود. از یک طرف، اگر ما به سود توجه نکنیم، نمی توانیم برای دوره درازمدت فعالیت کنیم و از طرف دیگر، اگر به نقدینگی توجه نکنیم ممکن است با مشکلات مرتبط با ناتوانی در پرداخت دیون و ورشکستگی روبه رو شویم (جان نثاری 1391، 5). نقدينگي نيز به توانايي سازمان براي اداي تعهدات كوتاه مدت خود مربوط مي شود و سازمان بايد سرمايه در گردش كافي یا دسترسي به وجوه كافي براي اداي اين تعهدات را داشته باشد (مالکی نیا و همکاران 1390، 145).

پاداچی (2006) در پژوهش خود با موضوع «اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و سودآوری  شرکت­ها» یک رابطه معناداری را بین چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارایی­ها نشان داد. در این پژوهش اجزا مختلف چرخه تبدیل وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل حاکی از آن بود که موضوع مدیریت سرمایه در گردش در شرکت­های بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است. روش مناسب برای ارزیابی نقدینگی شرکت­ها، چرخه تبدیل وجه نقد  است که مدت زمان بین پرداخت به منظور خرید موجودی­های کالا یا مواد اولیه تا جمع آوری مطالبات ناشی از فروش به مشتریان را محاسبه می­کند. چرخه تبدیل وجه نقد مقیاسی پویا برای مدیریت وجه نقد در گردش  است که به طور همزمان با استفاده از ارقام ترازنامه و صورت سودوزیان، مقیاسی مبتنی بر زمان می­سازد.

يكي از ضروري­ترين عوامل براي ادامه فعاليت هاي جاري هر شركت، ميزان نقدينگي آن است. بانك ها و ساير اعتباردهندگان نيز براي اعطاي تسهيلات به شركت­ها، نسبت­هاي نقدينگي آن­ها و توان بازپرداخت بدهيهاي جاري را مدنظر قرار مي دهند. بنابراين وجودیك مديريت قوي در زمينه سرمايه در گردش و كنترل ميزان نقدينگي شركت بسيار ضروري به نظر ميرسد (نيكومرام و همكاران 1389، 179).

عوامل زيادي همچون مديريت وجوه نقد، ابزارهاي كنترل ريسك، نسبت بدهي، جريان نقدي عملياتي وغيره بر روي سرمايه در گردش سازمان تاثير مي گذارد كه اگر به خوبي توسط سازمانها شناسايي شده و مورد استفاده قرار گيرد مي تواند در ارتقاي عملكرد سرمايه درگردش سازمان مفيد واقع شود. به نوبه خود مديريت سرمايه در گردش و سياست هاي سرمايه در گردش اتخاذ شده در سازمان نيز مي توان بر عملكرد مالي سازمان تاثير گذار باشد و موجب افزايش سودآوري سازمان گرديده و يك موقعيت نقدينگي بهينه را براي آن فراهم سازد  (فتحي و توكلي 1388، 112). اهمیت وجوه نقد در یک واحد تجاری از اساسی­ترین رویدادهایی که اندازه گیری حسابداری بر اساس آن ها انجام می شود از اهداف ارایه اطلاعات مربوط به وجوه نقد، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می باشد، نقدینگی توانایی پرداخت تعهدات یعنی توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات در سررسید می باشد (نوفرستی و محمدزاده 1388، 136).

سرمايه گذاري در سرمايه در گردش یك موقعيت نقدينگي خوب براي شركت ايجاد مي­كند كه بايستي اين نقدينگي به خوبي مديريت شود و در حد بهينه قرار گيرد. مديريت نقدينگی كارا شامل برنامه ريزي و كنترل دارايي­هاي جاري و بدهي­هاي جاري است به طوري كه موجب كاهش ريسك ناتواني در پرداخت تعهدات كوتاه مدت مي­شود و از سوي ديگر از سرمايه­گذاري بيش از اندازه در دارايي­هاي جاري اجتناب مي­شود. سطح بهينه نقدينگي حداقل سطح نقدينگي است که بر اي پشتيباني از فعاليت­هاي تجاري و توليدي ضروري است و از آنجا كه عامل كليدی سطح نقدينگي بهينه چرخش نقدينگي است، نقدينگي بيش از اندازه نمي­تواند به عنوا ن معياری برای عملكرد خوب باشد (مالکی نیا وهمکاران 1390، 146). سودآوري يكي از          شاخص­هاي مهم در ارزيابي عملكرد مالي شركت­ها محسوب مي­شود، كه با استفاده از معيارهايي همچون بازده دارايي­ها  (ROA)و سود عملیاتی ناخالص و…  محاسبه مي گرد (فتحي و توكلي 1388، 107).

نوباني و همكاران (2009)  درتحقيقي ديگر تحت عنوان «بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شركت­هاي ژاپني » ارتباط بين مديريت سرمايه درگردش و سودآوري را بررسي كرده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد كه مديران مي­توانند با مديريت دارائي­هاي جاري و بدهي­هاي جاري، سودآوري شركت را افزايش دهند.

در مطالعه تامین مالی شرکت­های بزرگ  استدلال می­شود که ماهیت سرمایه در گردش اجازه تغییر یا تعدیل سیاست­ها را می­دهد، تا یک شرکت بتواند برای رسیدن به اهداف بهتر کار کند (پاداچی 2006، 189). این امر به سادگی به معنای این است که یک شرکت می­تواند سیاست یا رویکرد خود را به نفع مدیریت یا استفاده کنندگان صورتهای مالی اصلاح کند یا تغییر دهد. به عبارت دیگر، یک شرکت ممکن است یک سیاست متهورانه سرمایه­گذاری را برای رسیدن به هدف سودآوری اتخاذ کند (نظیر و افزا 2009، 129؛ وینرب و ویسچر 1998، 225).

[1] . Brigham & Ehrhardt

[2] . Needles et al

[3] . Stice &Stice

[4] . Stickney & Weil

دانلود پایان نامه