انواع استراتژي پایان نامه درباره راهبرد فرهنگی

دانلود پایان نامه

انواع استراتژي پایان نامه درباره راهبرد فرهنگی

استراتژي عبارتست از تلاش براي درک اين مطلب که در جهان امروزي چه جايگاهي را به خود اختصاص داده­ايم و نه پرداختن به اين موضوع که آرزو داشتيم در چه جايگاهي مي‌بوديم (داوري، 1390)، يک سازمان مي‌تواند از 13 نوع استراتژي استفاده نمايد. اين موارد عبارتند از: يکپارچکي عمودي به بالا، يکپارچکي عمودي به پايين، يکپارچکي افقي، رسوخ دربازار، توسعه بازار، توسعه محصول، تنوع همگن، تنوع ناهمگن، تنوع افقي، مشارکت، کاهش و واگذاري. انحلال هر يک از اين استراتژي‌ها داراي انواع مختلف است براي مثال رسوخ در بازار شامل افزودن به عده فروشندگان، افزايش هزينه‌هاي تبليغاتي، انتشار برگ تبليغات جهت افزايش سهم بازار در يک حوزه جغرافيايي مي‌شود شکل(2-13)، (فروزنده دهکردی،1394).

 

استراتژي تعريف
يکپارچگي عمودي به پايين به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر سيستم توزيع يا خرده فروشي‌ها
يکپارچگي عمودي به بالا به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر عرضه کنندگان مواد اوليه
يکپارچگي افقي به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر شرکت‌هاي رقيب
رسوخ در بازار بالا بردن سهم بازار براي محصولات يا خدمات کنوني از مجراي افزايش تلاش‌هايي که در زمينه بازاريابي انجام مي‌شود.
توسعه بازار عرضه خدمات و محصولات کنوني به مناطق جغرافيايي جديد
توسعه محصول بالا بردن فروش از طريق بهبود بخشيدن به محصولات و خدمات کنوني يا عرضه نوع جديد آن محصولات و خدمات
تنوع همگون افزودن محصولات و خدمات جديد ولي مرتبط
تنوع ناهمگون افزودن محصولات و خدمات جديد و غير مرتبط
تنوع افقي  افزودن محصولات و خدمات جديد و غير مرتبط براي مشتريان کنوني
مشارکت يک يا دو شرکت تشکيل يک سازمان جداگانه مي‌دهند تا بع هدف‌هاي مشترک خاصي دست يابند
کاهش گروه بندي جديد در هزينه و دارايي براي معکوس کردن سير نزولي فروش و سود
واگذاري فروش يک واحد مستقل يا بخشي از يک سازمان
انحلال با توجه به ارزش يکايک دارايي ها، فروش تمام دارايي‌هاي شرکت

شکل2-13. استراتژي‌هاي گوناگون

منبع: (ديويد، 1394).

 

2-10-1. استراتژي­های بنگاه

استراتژي بنگاه طرح کلي تصميمات استراتژيکي مديريت براي شرکت‌هايي که در چندين رشته فعاليت مي‌کنند، مي‌باشد. استراتژي بنگاه همچون چتري در سطح شرکت گسترده است.

 

2-10-2. استراتژي­های کسب و کار

استراتژي کسب و کار طرح تصميمات استراتژيکي مديريت براي هر يک از کسب و کار ماست. اين استراتژي چارچوب و خطوط کلي راهنمايي را براي حرکت موفقيت آميز در راستاي کسب و کار بوجود مي‌آورد.

2-10-3. استراتژي­های وظيفه‌اي

استراتژي وظيفه‌اي به يک سري ابتکارات استراتژيکي اطلاق مي‌شود که در يک بخش سازمان بکار گرفته مي‌شود. هر شرکت نياز به استراتژي وظيفه‌اي عمدة خود دارد. مثل استراتژي وظيفه‌اي طرح‌هاي تحقيق و توسعه، توليد، بازار يابي، خدمات پس از فروش، توزيع، مالي، منابع انساني، آموزش، فناوري اطلاعات و غيره.

2-10-4. استراتژي­های عملياتي

استراتژي عملياتي به ابتکارات استراتژيک دماي جزئي تر در حدود فعاليت واحدهاي عملياتي کليدي (کارخانجات، مناطق فروش، مراکز پخش) اشاره دارد (توتونچي افشار، 1382).

بطور کلي مي‌توان گفت استراتژي يک طرح عمومي و گسترده دراستاي رسيدن به اهداف بلند مدت است. استراتژي‌هاي سازماني معمولاً بر ابعاد مختلفي چون بازاريابي امور مالي، توجيه، تحقيق و توسعه و روابط عمومي متمرکز هستند (داوري، 1390، 35).

گلوک اعتقاد دارد که چهار استراتژي اصلي وجود دارد که عبارتند از: ثبات، توسعه، کاهش و ترکيب. اين استراتژي‌ها راههايي هستند، براي تعيين سرعت و سطح فعاليت در تعريف فعلي مؤسسه و يا براي تغيير آن.

2-10-5. استراتژي­های ثبات

استراتژي‌هاي ثبات با روش‌هاي تصميم گيري «آرام، همچنانکه هست» اجرا مي‌شود. در این استراتژی تغييرات عمده‌اي در محصولات، بازار يا وظايف داده نمي‌شود.

 

 

2-10-6. استراتژي­های توسعه

زماني که شرايط اقتصادي مؤثر خوب است اين استراتژي­ها از طريق تجديد نظر در تعريف سازمان، يعني افزايش دامنه فعاليتي يا افزودن مساعي بسيار در فعاليت‌هاي فعلي، انجام وظيفه مي‌کند.

2-10-7. استراتژي­های کاهش

مؤسسه مي‌تواند با حذف يک خط محصول يا يک بخش اصلي سازمان، تعريف سازمان را تغيير دهد. مؤسسه حتي مي‌تواند وظايف خود را کاهش دهد.

2-10-8. استراتژي­های ترکيب

با استراتژي­های ترکيب، تصميم گيرنده از چند استراتژي اصلي در بخش‌هاي مختلف سازمان يا در زمان‌هاي مختلف استفاده مي‌نمايند (گلوک و همکاران، 1378، 72-70). تدوين استراتژي بعنوان يک عامل خلاق، بر اساس يک نتيجه منطقي، با يک وسيله خلاق مثل طوفان مغزي براي حل مشکلات در نظر گرفته مي‌شود (فروزنده، 1393).

 

دانلود پایان نامه